Autodesk Robot structural Analysis Professional (Robot) là một chương trình phân tích cấu trúc toàn diện. Với khả năng phân tích cao cấp những cấu trúc lớn, phức tạp được ứng dụng rộng để mô hình hóa, phân tích và thiết kế nhiều loại kết cấu bao gồm phân tích tuyến tính cũng như phi tuyến bất kỳ cấu trúc nào như các tòa nhà, cầu, công trình dân dụng và các cấu trúc đặc biệt khác trong xây dựng.
2022-07-28
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 Phần mềm phân tích cấu trúc nâng cao một trong những phần mềm phân tích thiết kế kết cấu, đã được sử dụng rộng rãi tại một số nước trên thế giới.
2020-11-17
Ngoài việc phân tích tải trọng địa chấn bằng cách sử dụng phương pháp Phản hồi phổ, Phân tích cấu trúc Robot cũng chứa phương pháp Lực tương đương. Phương pháp Lực tương đương là một phương pháp thay thế (đơn giản hóa) để xác định phân bố lực cắt cơ sở địa chấn trên chiều cao của các tòa nhà đa tầng thông thường.
2020-11-17
Với bản phát hành 2021, giờ đây bạn cũng có thể xác định hướng trục X cục bộ chính cho tường lõi. Định nghĩa vectơ là hình chiếu lên mặt phẳng XY. Sau đó, bạn có thể hình dung các trục tọa độ cục bộ cho các bức tường lõi được xác định.
2020-11-17