Bảo hành sản phẩm

Để kiểm tra bảo hành trên hệ thống, Quý khách vui lòng nhập số Service Tag có ghi trong phiếu mua hàng hoặc dưới đáy máy.

Service Tag không tồn tại

Service Tag:
Họ tên:
SĐT:
Tên sản phẩm:
25 GB SSD
Ngày mua:
2019-11-21 16:26:30
Hạn bảo hành:

Hoặc liên hệ trực tiếp trung tâm bảo hành và chăm sóc khách hàng: 0932111790

Mời quý khách tham khảo một số QUY ĐỊNH BẢO HÀNH