GEO-SLOPE GEOSTUDIO 2021 R4 V11.3.2.23

Sự mô tả

GeoStudio là một bộ sưu tập sản phẩm dành cho mô hình địa kỹ thuật và môi trường địa lý rộng và để xử lý tất cả các nhu cầu của bạn trong việc lập mô hình. Bộ sưu tập GeoStudio bao gồm các sản phẩm sau:

SLOPE / W: Phân tích độ ổn định của độ dốc

SEEP / W: phân tích lún nước ngầm

SIGMA / W: phân tích ứng suất biến dạng

QUAKE / W: phân tích động lực của động đất

TEMP / W: Phân tích địa nhiệt

CTRAN / W: Phân tích vận chuyển chất tan

AIR / W: Phân tích luồng không khí

 

 Hướng dẫn cài đặt phần mềm GEO-SLOPE GEOSTUDIO 2021 R4 V11.3.2.23 - chi tiết 100% thành công


Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
Bước 1: Tải phần mềm tại Google Drive của laptopxaydung.com và giải nén

Hướng dẫn cài đặt GeoStudio

  • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
  • Cài đặt GeoStudio-x64_11.3.2.23783-Full.exe
  • Cài đặt geoslope-lmadmin-x64-11.3.0.23668
  • Thay thế geoslope.exe từ thư mục crack thành C:\Program Files\Seequent\lmadmin\geoslope (lưu ý nếu không thể thay thế nó trong khi chạy, chỉ cần vào dịch vụ và dừng dịch vụ geoslopse)
  • Sao chép thư mục Seequent từ thư mục crack và thay thế nó trên C:\ProgramData\
    Sao chép netapi32.dll từ thư mục crack và ghi đè lên trong C:\Program Files\Seequent\GeoStudio 11\Bin
  • Xong

Link tải phần mềm GEO-SLOPE GEOSTUDIO 2021 R4 V11.3.2.23 Full crack 
Bạn hãy click chuột vào đường link dưới đây để tiến hành tải phần mềm GEO-SLOPE GEOSTUDIO 2021 R4 V11.3.2.23 về máy nhé.

Link tải qua Google Drive:  LAPTOPXAYDUNG.COM

Pass giải nén (nếu có): vietcons.edu.vn hoặc vietcons.org  hoặc laptopxaydung.com