Download CSI ETABS 19 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết - Mới nhất 2021

Hãng CSI vừa cho ra mắt phần mềm Etabs v19 hoàn toán mới, với nhiều cải tiến mới. Trong đó đáng lưu ý là phần mềm đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

Download ETABS v19 Full Crack - Cập nhật liên tục các bản mới nhất

Hãy click vào link bến dưới để download phiên bản Etabs bạn cần nhé! (Link google drive - tốc độ siêu nhanh - never die link ...keke, nếu chết link xin liên hệ add update mới lại nhé)

Etabs v19.0.0 -  Bản cập nhật vào 28/10/2020

Etabs v19.0.2 -  Bản cập nhật vào 23/12/2020

Etabs v19.1.0 - Bản cập nhật vào 29/03/2021

Hướng dẫn cài đặt ETABS v19 - 100% thành công

1. Tắt trình diệt virus. Tải 2 file ở 2 link trên, giải nén
2. Cài đặt file ETABSv1900LegacySetup trong thư mục Install
3. Vào thư mục Cài ETABS, chạy file CsiNativeImageGen, chọn F4 hai lần để xóa file bản quyền

4. Chạy file etabs_v19_kg, sử dụng.Pass để mở file tạo key: lavteam.org
5. Copy toàn bộ file trong thư mục Patch ( gồm file "level", "SentinelRMSCore", "lservrc") vào thư mục cài đặt: C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 19

và thư mục CSiLicensing: C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 19\CSiLicensing

Lưu ý: Copy cả 2 thư mục luôn nhé!

6. Chạy file CSILicenseAssistant ở thư mục CsiLicensing. Vào tab License Mode, chọn Standalone. Vào tab Level, chọn Ultimate

7. Để chặn CSI phát hiện bản quyền khi kết nối internet, anh em cần thực hiện thêm bước cuối này nhé!

Bước cuối: click vào đường dẫn bên dưới  để cài đặt tường lửa để tránh vi phạm bản quyền nhé!

Hướng dẫn ngăn chặn phần mềm crack kết nối internet

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết - Mới nhất 2021

Download video hướng dẫn cài đặt

NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG ETABS V19.1.0

Những cải tiến trong ETABS 19.1.0

Cản tiến trong mô hình

Tăng cường biên dạng dọc gân. Tất cả thông tin có thể chỉnh sửa liên quan đến cấu hình gân, hình học, tải trọng và tổn thất đều có sẵn ở một vị trí.

Gán được Line Spring cho đối tượng “Null” line objects.

Cải tiến phần tải trọng

Tải trọng phân bố đồng nhất được chỉ định cho các đối tượng sàn được cộng thêm khi các đối tượng được gán chồng lên nhau.

ASCE 7-16 tải trọng địa chấn tự động đã được thêm để kết hợp ngoại lệ có trong mục 11.4.

AS 1170.4 tải trọng địa chấn tự động đã được bổ sung cho tỷ lệ cắt cơ sở dựa trên phụ lục 1.

Cải tiến trong thiết kế

 

Thiết kế bản sàn và dầm bê tông giờ đây cho phép kiểm soát việc bao gồm hoặc loại trừ lực nén dọc trục trong thiết kế uốn nếu lực nén dọc trục làm giảm cốt thép cần thiết. Lực căng dọc trục và lực nén dọc trục làm tăng cường độ uốn cần thiết luôn được xem xét. Đối với kết cấu dự ứng lực, tất cả tải trọng dọc trục luôn được xem xét.

Thiết kế khung bê tông Eurocode 2-2004 đã được cập nhật để xem xét việc bổ sung cốt thép dọc do cắt.


Cải tiến PERFORMANCE-BASED DESIGN

 

Tính toán năng suất cắt (Vy) bao gồm cốt thép do người dùng chỉ định trong liên kết dầm và cột ngay cả khi cấu kiện chưa được thiết kế.

Khởi tạo và hoàn thiện quá trình phân tích nhanh hơn khi chạy các trường hợp song song.

Các hoạt động hình thành độ cứng phi tuyến, xác định sự kiện và cập nhật trạng thái nhanh hơn cho các mô hình có kích thước nhỏ và vừa

Bảng dữ liệu

 

Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu tương tác hiện có sẵn cho các phần Section-Designer (SD), bao gồm cả các phần pier SD

 

Xuất nhập dữ liệu

Ánh xạ của Revit element Unique IDs sang ETABS Object GUIDs có thể xuất ra Excel. 

 

Cải tiến trong lập trình (API)

 

Cải thiện hiệu suất và các ví dụ cho các ứng dụng remote  API và COM clients. Ví dụ API Python mới sử dụng giao tiếp trực tiếp với các .Net Objects.

 

 

NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG ETABS V19.0.2

Tải trọng gió NBCC 2015 hiện hỗ trợ quy trình gió động đối với bề mặt có lỗ mở và gồ ghề bằng cách sử dụng hệ số khí động Ce.

Tính toán tải trọng gió hiện đã có thể xuất thuyết minh.

NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG ETABS V19.0.0

Mô hình kết cấu

Các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho các liên kết thép nối cột dầm thép sử dụng Hệ thống SidePlate® độc quyền đã được cập nhật.

Bộ cốt thép thông dụng của Hàn Quốc khi xác định kích thước thanh cốt thép đã được thêm vào version mới này. 

 

Tải trọng

Tính năng tải ngang tự động theo theo tiêu chuẩn KDS 41 17 00: 2019 của Hàn Quốc, bao gồm tải động đất và các chức năng phổ phản ứng.

 

Tính năng tải ngang tự động theo tiêu chuẩn NTC 2018, bao gồm tải trọng gió, tải trọng động đất và các chức năng phổ phản ứng.

Thiết kế móng Performance-Based Design

Phương pháp phân tích theo sự kiện đã được cải tiến để xử lý tốt hơn các trường hợp mất ổn định. Các điều kiện bổ sung có sẵn cho phương pháp không lặp lại này.

Tốc độ của giải pháp sử dụng bộ giải đa luồng đã được tăng lên đáng kể đối với lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp và các trường hợp tải nhiều bước khác.

Việc khôi phục các kết quả dạng biểu đồ và bảng từ các trường hợp tải tích hợp trực tiếp và tĩnh phi tuyến tính hiện nhanh hơn đáng kể. Kết quả bao gồm hình dạng bị biến dạng, giá trị lực và ứng suất, và trạng thái nút liên kết

Tham số PMM nút liên kết đã được cải tiến để cung cấp hành vi hội tụ tốt hơn trong các hệ thống phức tạp.

                                                   

Phân tích
 

Hiện đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

Thiết kế khung thép
 

Nhiều cải tiến đã được thực hiện cho thiết kế khung thép theo tiếu chuẩn SP 16.13330.2017 của Nga.

 

Thiết kế khung bê tông
 

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19

Thêm tiêu chuẩn thiết kế cột Composite theo AISC 360-16.


Thiết kế sàn - cốt thép sàn thường & sàn PT
 

Thêm tiêu chuẩn thiết kế sàn thường & sàn dự ứng lực:

ACI 318-19

AS 3600-2018

Đồ họa
 

DirectX 2D được tích hợp cho chế độ view mặt bằng và mặt đứng, cung cấp kết xuất nhanh hơn và rõ ràng hơn, chất lượng đường thẳng được cải thiện và phông chữ True Type.

Dữ liệu bảng
Đầu ra dạng bảng tự động sau khi phân tích giờ có thể được chuyển hướng đến nhiều tệp. Mỗi tệp có thể tạo ra một bộ bảng khác nhau và có thể áp dụng cho một nhóm khác nhau.

External Import/Export
 

Các tệp mô hình Perform®3D có thể được nhập vào ETABS. Hầu hết các phần tử, đặc tính mặt cắt, khối lượng, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được nhập và quy đổi. Một số loại thành phần phi tuyến tính cũng sẽ được chuyển và một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

 

Các tệp mô hình Perform®3D hiện có thể được xuất từ ETABS. Hầu hết các đối tượng kết cấu, thuộc tính, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được xuất và quy đổi. Mô hình ETABS được xuất phải đáp ứng các yêu cầu lập mô hình của Perform®3D. Một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

 

Giao diện lập trình (API)

API hiện có thể khởi động và kiểm soát các phiên bản ETABS trên máy tính từ xa, bao gồm cả việc truy xuất kết quả. Điều này cho phép xử lý phân tán để chạy Performance-based Design theo lịch sử thời gian. Thiết kế móng kháng chấn Performance-based Design, các nghiên cứu thông số mở rộng và mô phỏng Monte Carlo.

Cloud Licensing
 

Dạng Cloud-based licensing đã được tích hợp trong ETABS v19 mới.

Cloud-based server không cần cài đ

Truy cập không cần mạng nội bộ công ty và VPNs

Chia sẻ giấy phép giữa những người dùng (không đồng thời)

Check-out license để làm việc không cần Internet