Dell Precision 7560

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.
Sắp xếp theo giá
-43%
Dell Precision 7560 / i9-11950H / RAM 64 GB / SSD 1TB / A2000 / 15.6" FHD

38.000.000 ₫  66.900.000 ₫

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.

MUA NGAY
-36%
Dell Precision 7560 / i7-11850H /RAM 32 GB / SSD 1 TB / A3000 / 15.6" FHD

38.500.000 ₫  60.500.000 ₫

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.

MUA NGAY
-28%
Dell Precision 7560 / i7-11850H / RAM 32 GB / SSD 512 GB / T1200 / 15.6" FHD

36.000.000 ₫  50.000.000 ₫

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.

MUA NGAY
-40%
Dell Precision 7560 / i7-11850H / RAM 32 GB / SSD 1TB / A4000 / 15.6" FHD

40.000.000 ₫  66.500.000 ₫

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.

MUA NGAY
-35%
Dell Precision 7560 / i7-11850H / RAM 32 GB / SSD 1TB / A2000 / 15.6" FHD

37.000.000 ₫  56.900.000 ₫

Dell Precision 7560 là dòng laptop workstation có diện mạo ấn tượng, nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, cứng cáp được Dell hướng đến nhóm đối tượng người dùng thiết kế đồ hoạ.

MUA NGAY