Dell Precision 5510

Sắp xếp theo giá
-9%
Dell Precision 5510/Xeon E3 1505M/ RAM 32 GB / SSD 1024 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ UHD (4K)

20.500.000 ₫  22.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-9%
Dell Precision 5510/Xeon E3 1505M/ RAM 32 GB / SSD 1024 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ Full HD+IPS

19.500.000 ₫  21.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-10%
Dell Precision 5510/Xeon E3 1505M/ RAM 16GB / SSD 512GB / NVIDIA Quadro M1000M/ FHD

17.500.000 ₫  19.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-8%
Dell Precision 5510/ Core i7-6820HQ / RAM 32 GB / SSD 512 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ Full HD+IPS

17.000.000 ₫  18.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-10%
Dell Precision 5510/ Core i7-6820HQ / RAM 32 GB / SSD 512 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ 4K TOUCH

17.500.000 ₫  19.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-8%
Dell Precision 5510/ Core i7-6820HQ / RAM 16GB / SSD 512GB / NVIDIA Quadro M1000M/ 4K TOUCH

17.000.000 ₫  18.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-9%
Dell Precision 5510/ Core i7-6820HQ / RAM 16 GB / SSD 256 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ Full HD+IPS

16.000.000 ₫  17.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-9%
Dell Precision 5510/ Core i7-6820HQ / RAM 16 GB / SSD 256 GB + HDD 1TB / NVIDIA Quadro M1000M/ Full HD+IPS

16.000.000 ₫  17.500.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY
-10%
Dell Precision 5510/ Core i5-6300HQ / RAM 8 GB / SSD 256 GB / NVIDIA Quadro M1000M/ Full HD+IPS

13.500.000 ₫  15.000.000 ₫

Dòng máy trạm mỏng nhẹ và đẹp nhất của Dell Phù hợp với sinh viên đồ họa, kỹ sư và kiến trúc sư

MUA NGAY